ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПЛАНИНАРА

 

УВОД
Од оснивања Српског планинског друштва у Београду 1901. године, планинарство у Србији стекло је дугогодишњу традицију и неписана правила понашања.
У целокупном протеклом периоду на тај начин се формирала личност планинара који живи и испољава своју планинарску активност у Србији.
Због потребе очувања необичних лепота наших планина, путем прецизирања како се припремити за одлазак у планину и како се понашати у планини, указала се потреба за прописивањем ПРАВИЛА ПОНАШАЊА.

Општа начела

Поштујући опредељења планинарских организација у Србији да правила понашања подведу под назив «Кодекс части», планинари Србије заузели су став да се Кодекс части или правила понашања односе не само на планинаре у Србији, већ и на планинаре у свим земљама света и изразили жељу да се постојећа Правила или Кодекси назову ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПЛАНИНАРА.

Основне одредбе

Правила понашања обавезују планинара у његовом целокупном раду и понашању без обзира да ли тај рад има непосредну или посредну везу са планинарством.
Сваки члан планинарских друштава у Србији обавезује се да ће поступати по овим Правилима и да ће, у случају повреде њихових начела, одговарати пред Већем части свог друштва или Већем части Планинарског савеза Србије.
Само савесно придржавање ових правила даје члану планинарског друштва право да се сматра планинаром!

Заштита природе и човекове средине

Природне лепоте планина су благо из којег планинарство црпи своју снагу. Заштита и неговање природе од најширег је друштвеног значаја. Од те заштите планинарство зависи, па је утолико пре дужно да природу доследно поштује и да у томе служи осталима за пример.
Масовно залажење у планине, савремена саобраћајна техника и остала достигнућа цивилизације све више угрожавају првобитност планинарског света. Зато је брига о заштити човекове средине и природе задатак сваког планинара.
Поред опште заштите животне средине, посебна дужност планинара је да брине о заштити природних предела коју су непосредно или посредно повезани са планинарством.
Посебно је важна заштита планинских предела, националних паркова, планинског биља и животиња, пре свега заштићеног цвећа и животиња, планинских вода, планинског ваздуха и околине.
Планинар треба нарочито личним примером и понашањем да доприноси очувању планинске средине на следећи начин:

На планинарским стазама, а посебно на врховима, одмориштима и видиковцима не оставља и не баца отпатке и остатке јела, амбалажу и сл. већ их сакупља, ставља у ранац или у посебну понету кесу и односи до првог ђубришта.

Не изазива буку викањем и апаратима, не покреће камење које може да угрози живот људи и дивљачи, не ложи ватру у шуми или близу шуме, не кида цвеће – без обзира да ли је заштићено или није, не оштећује планинске пашњаке, грађевине и саднице.

Увек мисли на то да и они које ће у планину доћи за њим или после њега имају право на неокрњену и чисту животну средину или простор.

Посебну заштиту планинар остварује према планинском фолклору и осталим специфичностима планинског света.

Хуманост

Планинарство, у најширем смислу речи, најлакше је доступно и највише прилагођено свакоме. Зато је постало масовно, планинарска друштва се множе, број планинара и посетилаца планина из године у годину расте.
Опуштање у планинском амбијенту је најприроднији и врло ефикасан начин психофизичког и физичког окрепљења, најкорисније проведено слободно време у кругу породице, пријатеља и другова а погодује човеку од детињства до старости.
Планинарство у Србији се стално тиме руководило и на томе развијало, сагледавајући у томе свој основни циљ и сврху. Због тога планинарска друштва и њихови чланови морају настојати да у свет планина привуку што више љубитеља природе.
Привлачност и лепоту планина допуњавати присним и људским односима и правом планинарском атмосфером. Она мора да влада како међу планинарима, тако и свуда у планинама. Таква атмосфера ствара се само правим другарством и солидарношћу и у најтежим ситуацијама, несебичном помоћи, обзирношћу, самосавлађивањем, дисциплином, храброшћу, пожртвованошћу, скромношћу, природном спонтаношћу, укратко међу планинарима мора да влада права демократија солидарности и хуманост.

Планинарско друштво

Другарство и верност су за планинарство од битног значаја! Они су услов за његов опстанак и развој. Ниједном планинару, чак ни најзагриженијем «солисти» не недостаје осећај другарства.
При томе, важно је опште познато животно правило о пријатности заједничког дружења и уживања, али и испољавања правог другарства приликом појаве изненадних тешкоћа и опасности које се могу доживети на сваком кораку у планинама.
Захтеви и потребе за правим другарством у планини морају увек превазићи било какве неспоразуме и понашања која нису у складу са другарством!

Другарска помоћ

Важна је искена и несебична другарска помоћ!
Помоћ се огледа у:

Виду савета и упозорења искусних неискусним или неопрезним планинарима о правилном ходању, предаху, исхрани, облачењу, опреми, оријентацији, опасностима, поступцима ако се деси несрећа..

Непосредној помоћи уморним, исцрпљеним, угроженим или повређеним планинарима, а нарочито брза помоћ у несрећи.

Пружање помоћи није само дужност Горске службе спасавања већ и морална обавеза сваког појединца!
Свако, према својој снази, знању, искуству и средствима са којим располаже, треба да помогне другом човеку у невољи.
Помоћ мора да буде срдачна, несебична, хумана, охрабрујућа, спонтана другарска дужност која НИКАДА не захтева награду, а представља праву људску топлину и морални ослонац.
Угрожени не сме стећи утисак да му се помаже безвољно, усиљено, само због обавезе или, чак, због евентуалне награде!

Горска служба спасавања (ГСС)

Посебно је значајна помоћ коју пружа ГСС приликом несрећа у планинама. Раније поменуте опште дужности другарства овде попримају посебан квалитет.
Од горског спасиоца, који се добровољно обавезао и оспособио за пружање помоћи и спасавање оправдано се очекује да ће се ОДМАХ, без оклевања, уз свесрдно залагање, одазвати првом позиву у помоћ и са потпуним осећањем одговорности обавити свој племенити задатак!
Морални лик горског спасиоца изграђен током више десетина година тешког искуства спасавања у планини, мора увек да служи као светао пример најплеменитијих планинара.

Примање помоћи

Дужност сваког планинара је да опрезно хода по планинама, да буде одлично, нарочито у зимским условима, физички припремљен и према одговарајућем годишњем добу, одговарајуће опремљен.
То му налаже одговорност према самом себи и другарска ОБАВЕЗА ПРЕМА ОСТАЛИМА. На тај начин, ређе ће му бити потребна помоћ, па ће утолико пре и лакше моћи да помаже другима.

ОДЛАЗАК У ПЛАНИНЕ БЕЗ ДОБРЕ ФИЗИЧКЕ КОНДИЦИЈЕ ИЗРАЗ ЈЕ НЕОДГОВОРНОГ ОДНОСА ПРЕМА ЦЕЛОЈ ГРУПИ КОЈУ НЕДОВОЉНО ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАНИНАР ЗАДРЖАВА И СПРЕЧАВА ДА НА ВРЕМЕ ИЗВРШИ СВОЈ ЗАДАТАК.

Планинар у невољи треба, пре свега, сам себи да помогне! У помоћ позива само онда када није у стању да сам себи помогне.
Помоћ прима са свом обзирношћу и сарађује и олакшава напоре оних који су му притекли у помоћ. Мора да остане хладнокрван у свакој ситуацији, без панике и сметености. Није достојно планинара да поставља претеране захтеве, да се не савлађује у изразима бола, нарочито ако својим понашањем неповољно утиче на остале повређене.

Награда за помоћ

Најлепша награда ономе ко помаже јесте сазнање да је обавио своју људску дужност. Са таквом свешћу прима и похвалу. Није добро да се сам хвали или, чак, да прецењује своје заслуге. Нарочито не сме да прима веће признање на рачун осталих коју су учествовали у спасавању, односно пружању помоћи.
Спасилац би грубо прекршио начело планинарске етике ако би од повређеног – спасеног, примио, или, чак ЗАХТЕВАО НОВАЦ ИЛИ НАГРАДУ ЗА ПОМОЋ!
Планинар који је примио помоћ дужан је да помагачу на одговарајући начин искрено захвали.

Поздрављање

Леп планинарски обичај је да се планинари међусобно поздрављају. То је видљив знак планинарског другарства и поштовања првобитних обичаја. Поздав треба да буде културан, уљудан, по могућству срдачан. Није лепо чекати на поздрав. Млађи поздрављају старијег, мушкарци жену.
Лепо је ако они који иду на туру поздрављају оне који се са туре враћају, тиме им одају признање за већ обављен планинарски успон.
Нељубазно је и није другарски ако поздрав примаш са висине и ако уопште не отпоздравиш.

Односи међу планинарима

Свуда у друштву, а нарочито у планинама, мора да важи начело равноправности међу планинарима. Са правим планинарством неспојиве су било какве социјалне, националне, расне и друге разлике. У планинама је посебно важна сарадња свих наших планинара и међународна солидарност. Странци који долазе нама као гости и пријатељи наше земље морају да осете нашу присност.
Али равноправност не значи аутоматско изједначавање. Посебно се у планинама мора изражавати начело солидарности, међусобно разумевање, обзирност према природним, социјалним, здравственим, старосним, полним и другим разликама између појединаца, што изискује узајамно уважавање и посебно понашање. Начела хуманости и другарства овде су посебно истакнута.
У планинарству уопште важи основно правило да апсолутну предност у планини имају болесни, деца и жене.
Уврежена је планинарска пракса да искуснији и отпорнији дају предност мање искуснима и слабијима, млађи старијима. Искуснији старији планинари преносе своје искуство млађима, који га уважавају. При томе, важно је да очувамо другарски однос и међусобно разумевање. Потребе и жеље једних и других треба усклађивати са новим могућностима које за планинарство отвара општи друштвени развој. Стара искуства треба прилагодити новим условима, даље развијати и осавремењавати планинарство.
У планинарској пракси изграђена су многа прецизна правила понашања у неким свакодневним околностима. На пример:

При сусрету на уским планинарским стазама спретнији, јачи и нарочито млађи склања се пред слабијим (старијим);

На прелазима преко опасних места, снега, воде и слично препуштамо повољнији положај слабијем;

У заједничким акцијама (пењања, спасавања, преношења терета и слично) напорније задатке преузима стручно оспособљенији и јачи;

За време одмора или у предаху на врху или у планинарском дому, уступамо удобније место слабијем;

Када ноћимо, нарочито ако су планинарски дом или склониште пренатрпани, уступићемо кревет или бољи лежај слабијем.

За ходање у групи важе следећа правила:

За време хода у групи први мора да се равна према најслабијем;

Када се први заустави ради одмора не сме то да учини на првом, њему угодном стајалишту већ тако да сви планинари иза њега могу удобно да предахну. Ако је време хладно, ветровито или пада снег, скренути пажњу свима а нарочито онима који се лако зноје, да се пресвуку, огрну, или обуку како се не би хладили и захтевали да се што пре, без обзира на одмор који је потребан, другима крене даље;

Никада не крећите узбрдо нагло, показујући евентуално своју већу способност, већ умерено, тако да за време хода можете да убрзате темпо ако је потребно и ако то могу и остали. Врло је ружно ако јурите напред, одмарате се сами, а када вас остали достигну, опет одјурите напред и не омогућите одмор осталима којима је потребан исто толико ако не и више него вама.

У свим оваквим и сличним случајевима мора владати начело солидарности.

Планинарски домови

Планинарски домови (куће, склоништа, биваци, заклони) у првом реду су намењени одмору, исхрани и окрепљењу планинара. У том погледу се жеље и потребе планинара доста разликују, а планинарски домови- чак и најудобнији- ни издалека нису опремљени и снабдевени тако да удовоље свим захтевима.
Зато се од планинара захтева да се строго придржава Правилника о пословању и управљању планинарским домовима и Кућног реда, да буде скроман, увиђаван и обзиран према другим гостима и услужном особљу. Правила другарства и солидарности треба овде да дођу до пуног изражаја. Мора да влада атмосфера присности и топлине, која помаже да се савладају све тешкоће.
За овакву атмосферу посебно је важно да узмемо у обзир потребе и жеље осталих планинара а још више правило да својим жељама и навикама не изазивамо незадовољство других.
Потребно је усклађивање па се стога нарочито важно обзирно понашање у следећим случајевима:

У гужви се не гурајте и не тражите предност, већ се стисните колико је то могућно; апсолутну предност имају болесни, деца и жене.

Свака бука смета оном ко жели мир, а такви су у планинама у већини, јер су у планину дошли да се одморе од напора. Зато у дому не прави буку, не вичите, не правите галаму и не разбијајте.

Певање и свирање нека буду тихо и подешено, прилагођено општој атмосфери у дому. Није лепо да се у планинарском дому галами и гласно укључује радио, плејер и сл.

Уживање алкохолних пића мора да буде умерено. Свакако није пристојно да се планинар напије.

Весело расположење је уобичајено и пожељно у планинама, не сме да се претвори у опијање и банчење, које смета осталима, а и иначе није у складу са планинарством.

Изнад свега је важно чувати ноћни мир, тј. потпуну тишину ноћу, као што је утврђено у кућном реду. Ко леже касније или устаје раније, мора да буде посебно обзиран.

Само у изузетним приликама, ако су сви сагласни, планинарски разговор у пријатном друштву може да се продужи који сат.

У свим поменутим сличним околностима од опште је користи другарско реаговање против прекршитеља.
Морална обавеза сваког планинара, а не само домара, је да такве прекршаје осуди или спречи.

Однос према планинарској организацији

Планинарство у Србији стекло је углед и масовност захваљујући доброј организацији коју су створили и водили одлични организатори и несебични, пожртвовани планинари. Зато је морална обавеза сваког члана да колико може развија планинарску огранизацију.
Прва општа обавеза јесте да чува њен углед и да га штити тако што ће се доследно придржавати утврђених планинарских правила и тиме утицати на остале планинаре.
Припадност планинарској организацији даље налаже моралну обавезу да члан савесно испуњава чланске обавезе, да ужива права и погодности члана по начелима ових Правила. Сваки планинар дужан је да се брине о очувању и заштити друштвене имовине од штете; планинарског дома, куће, бивака, планинарских стаза и путоказа, осигурања на маркираним стазама, маркација и слично, као и целокупне друштвене имовине.

Функционери планинарских органа

Свака функција у органима планинарске организације је почасна. Заснована је на поверењу чланства да ће функционер својим искуством, радом и залагањем унапредити планинарство. Прва дужност планинарског функционера је да се придржава ових Правила и да својим понашањем буде позитиван пример!
Задатак мора обављати брижљиво, према својим способностима и знању, у корист чланства, организације и у општем интересу планинарства.
Мора се бринути о очувању друштвене имовине и штедљивом и корисном трошењу друштвених средстава. Несавесно понашање у том погледу сматрамо тежом повредом планинарских правила.
Однос функционера према осталим планинарима мора да буде другарски. Ауторитет се не стиче положајем, већ се ствара радом и понашањем, а никако наређивањем или позивањем на функцију. Зато планинарски функционер не може да захтева никакве посебне погодности и предности, веће су само његове обавезе и одговорност. И ту мора да важи потпуна равноправност свих планинара.
Међу планинарским функционерима уопште, нарочито међу функционерима исте организације, мора да влада слога, најтешња другарска сарадња, савесна дисциплина и осећање заједничке одговорности за преузете задатке. Такмичарски дух, завист и сличне слабости нарушавају другарску радну атмосферу, а и иначе не служе на част планинару. Усаглашавање, споразумевање, заједничко договарање и подела рада јесу начела у извршавању задатака.

Почасна признања

За успешан рад и дугогодишњу активност у корист планинарства, Планинарски савез Србије додељује планинарским организацијама и планинарима почасне значке, признања и похвале. Почасну значку носимо у свечаним приликама и на планинарским приредбама, на левој страни груди, али никако не прекривену.

Веће части

Чланови планинарских друштава одговарају за теже повреде одредаба ових Правила пред надлежним Већем части. Веће части интервенише и у осталим случајевима када настају друштвени или члански неспоразум. Другарска интервенција Већа састоји се у свестраном објашњавању спорног предмета, а пре свега у измиривању, уз непосредну сарадњу странака.

Водич излета

Водич је планинар који је бар једном био на планини на коју организује акцију, или – у противном- искусни планинар који се предходно, до детаља, упознао са свим од чега зависи успешна организација и чији је задатак да организује превоз, смештај и боравак у планини и успон на врх, апсолутно безбедно за све учеснике акције!
Водич мора да буде ауторитативан и неприкосновен у својим одлукама, а то ће постићи на тај начин ако они које води знају да је искусан, да их води пажљиво да се не заморе и безбедним путем, да не лута, да у сваком тренутку зна шта хоће и да има другарски и пријатељски однос према њима.
Водич се пријављује за организовање акције по сопственој иницијативи, на захтев учесника акције, или руководства друштва.
Водич није «административац» или «чиновник», већ званично лице које не у своје име, већ у име друштва, али на личну одговорност, организује акције. Он је пред законом одговоран за све евентуалне несреће које се десе од тренутка поласка до тренутка повратка и за које ће кривично одговарати, без обзира да ли је или није крив за нечију самовољу, или недисциплиновано понашање појединаца или групе учесника акције – које је проузроковало немио или нежељен (несрећан) случај.
То је основно што сви учесници акције морају да знају о водичу и његовој одговорности и да се, сходно томе, и понашају!
Уколико води млађе, неискусне планинаре, или почетнике, поготово ако акција има за циљ стицање основних знања и искустава у планини, а нарочито ако се акција изводи у високим планинама, водич одржава један или више претходних састанака (на ближим излетиштима, уз вишечасовно пешачење) са учесницима акције на којима ће их обавестити и упознати са програмом акције, са трасом пута, часовима пешачења, (очекиваним) тешкоћама, како треба да се обуку, шта да понесу од хране и резервне опреме...
Том приликом водич треба да стекне утисак о физичкој и другим могућностима учесника акције и да им скрене пажњу да се физички, путем тренинга (трчање и гимнастика), припреме за предстојеће напоре.
«Јаке» акције на високе планине (планинарске, алпинистичке, смучарске и друге) у земљи и иностранству, захтевају организоване припреме учесника и стицање изузетне физичке кондиције, о чему водич, без икакве импровизације, мора да води рачуна!

Однос према водичу

Што је ваше планинарско (или животно) искуство мање, то је ваша обавеза већа да се стриктно држите програма, наређења, савета, или упутстава водича.
Не «трчите» напред испред групе, не заостајте иза групе, а да се нисте јавили водичу, не идите на своју «страну», или на своју «акцију», а да се с тим није сагласио водич!
Не мешајте се у рад водича, сем ако он не затражи ваше мишљење или вашу помоћ. Не правите проблеме на путу или у дому!
Све што сматрате да није у реду у погледу односа водича према вама лично, расправите по повратку, јавно у друштву уз чињенице и аргументе, а не произвољним тврдњама, базираним на вашој повређеној сујети, тврдоглавости, незрелом или неодговорном понашању или недоличним поступцима!

ЛИНКОВИ

 
Sremski Karlovci grb opstina turizam vojvodina srbija grbekoloski centar grb ekonp Fruska gora nacionalni park grbturizam srbija grbe novine grb
pss grbps viline vode grbzeleznicar grbjelenak grb
facebook strazilovo sremski karlovci grb logomyspace sremski karlovci grb logoklub putnika logo grb
 

    СЕРВИС