НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ

 

Национални паркови су подручја од изузетног природног као и културно-историјског значаја. Они подразумевају један од највиших облика заштите животне средине. Заштита природе у Србији има дугу традицију.

Први писани траг о томе се налази у Душановом законику (члан 123.) из 14. века, где се дефинише могућност и забрањује прекомерна сеча шума у тадашњем Српском царству.

Својим укупним вредностима данас национални паркови надилазе границе Србије и укључени су у Европску федерацију националних паркова - EUROPARC.

izletiste kamp odmor

Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема од националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног наслеђа у коме човек живи усклађено са природом. Намењен је очувању постојећих природних вредности и ресурса, укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.

izletiste odmor kamp fruska gora strazilovo

Листа заштићених природних добара Србије укључује 5 Националних Паркова, 10 Паркова природе, 14 Предела изузетних одлика, 72 Природних Резервата и Специјалних Резервата Природе, 287 Споменика Природе итд...

У Србији има пет националних паркова: НП “Ђердап”, НП “Фрушка Гора”, НП “Копаоник”, НП “Шар-планина” и НП “Тара”. За управљање сваким од националних паркова основано је посебно јавно предузеће.

  НП ЂЕРДАП  
  НП ФРУШКА ГОРА  
  НП КОПАОНИК  
  НП ШАР-ПЛАНИНА  
  НП ТАРА  

КАРТА - СРБИЈА

 


Погледај мапу детаљније

ЛИНКОВИ

 
Sremski Karlovci grb opstina turizam vojvodina srbija grbekoloski centar grb ekonp Fruska gora nacionalni park grbturizam srbija grbe novine grb
pss grbps viline vode grbzeleznicar grbjelenak grb
facebook strazilovo sremski karlovci grb logomyspace sremski karlovci grb logoklub putnika logo grb
 
 • МАПЕ

   Ауто-карта Србије

   Ауто-карта Војводине

   Ауто-карта Фрушке горе

   Карта Фрушке горе

   Карта маратона

   Ознаке и маркације

 • СЕРВИС